09 Dec
2011

Thông báo bảo trì hệ thống điện tại Datacenter

Cập nhật lúc 09-12-2011 09:24 AM

Nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cho khách hàng và đối tác, vào lúc 23:00 ngày 09/12/2011,  Datacenter FPT Quang Trung sẽ tiến hành bảo trì định kỳ hệ thống điện ở một số khu vực đặt tủ rack của khách hàng. Thời gian bảo trì dự kiến mất khoảng 10-15 phút.

Một số máy chủ của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng trong đợt bảo trì lần này bao gồm: Apollo, Zeus, Poseidon, Hermes. Một số máy chủ Co-Location của khách hàng đang thuê của chúng tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng.
 
Nhằm đảm bảo an toàn cho các máy chủ và dữ liệu của khách hàng, chúng tôi sẽ tắt tất cả các máy chủ trên vào lúc 22:55, và sẽ kết nối lại vào lúc 23:15 phút.
 
Chúng tôi mong khách hàng thông cảm cho sự cố bất khả kháng này.