18 Jul
2013

Thông báo di dời Datacenter

Cập nhật lúc 18-07-2013 04:06 PM

Kính gửi Quý khách hàng,

Theo thông báo của FPT, một trong các ISP tại Việt Nam mà Derasoft đặt máy chủ và thuê đường truyền, vào lúc 21:00 ngày 19/07/2013, FPT sẽ di dời tất cả máy chủ của Derasoft từ Datacenter Quang Trung về Datacenter Tân Thuận. Số lượng máy chủ của Derasoft sẽ được di dời trong đợt này gồm 9 máy chủ.

Thời gian được phân bổ như sau:

- Tháo server khỏi tủ Rack: 1 giờ

- Di chuyển server bằng xe tải về Datacenter Tân Thuận: 1 giờ

- Lắp đặt server vào tủ Rack: 1 giờ

- Kết nối: 1 giờ

Thời gian gián đoạn của mỗi server tối thiểu 3 giờ, và tối đa 8 giờ. Tất cả địa chỉ IP không thay đổi.

Rất mong Quý khách hàng thông cảm và tiếp tục sử dụng dịch vụ của Derasoft.