Chứng thực số SAN dành cho Exchange Server

Cập nhật lúc 14-10-2011 02:21 PM

Để bảo mật cho tất cả các dịch vụ mà Microsoft Exchange Server cung cấp như: POP3, IMAP, SMTP, OWA,... với nhiều tên miền khác nhau, thông thường chúng ta phải mua một chứng chỉ số cho mỗi dịch vụ. Trước tình huống này, một số CA đã đưa ra một loại chứng chỉ số mới có tên là Unified Communications Certificate (UC Certificate), hay còn gọi là Subject Alternative Name Certificate (SAN Certificate) nhằm đáp ứng nhu cầu này.

Ví dụ, một chứng chỉ số SAN có thể hỗ trợ các tên miền sau cho Microsoft Exchange Server:

 • congty.com              Tên miền chính
 • mail.congty.com      Mail server
 • mailserver.local       Local Mail server
 • smtp.congty.com     SMTP server
 • pop.congty.com       POP3 server
 • imap.congty.com     IMAP server
 • owa.congty.com       Outlook Web Access
 • discovery.congty.com Auto Discovery Service

Hoặc áp dụng cho Microsoft Office Communications Server:

 • comm.congty.com    Portal
 • cwa.congty.com        Communicator Web Access
 • ...

Mỗi chứng chỉ số SAN tiêu chuẩn hỗ trợ sẵn từ 4 (bốn) tên miền trở lên. Mỗi tên miền cộng thêm sẽ tốn một khoản chi phí nhỏ.

Xin quý khách vui lòng tham khảo bảng giá chi tiết tại đây.

Các bài cùng chuyên mục