DeraBudget - Giải pháp Theo dõi thu chi nội bộ

Cập nhật lúc 16-06-2012 08:08 AM

Mọi doanh nghiệp đều phải có sổ theo dõi thu chi nội bộ hằng ngày. Không phải mọi khoản thu chi đều xuất hiện trong số sách kế toán. Và điều quan tâm của chủ doanh nghiệp là làm sao biết chính xác con số tồn quỹ thực tế của các tài khoản, mọi lúc mọi nơi? DeraBudget là một lựa chọn phù hợp trong trường hợp này.

Với các tính năng cơ bản sau đây, DeraBudget hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu quản lý thu chi nội bộ hằng ngày của các doanh nghiệp vừa và nhỏ:

  • Khả năng quản lý nhiều tài khoản (Quỹ tiền mặt, Quỹ phúc lợi,...)
  • Khả năng quản lý nhóm thu chi (Văn phòng phẩm, Điện nước, Xăng xe,...)
  • Khả năng quản lý nhiều loại tiền tệ (VND, USD, JPY,...)
  • Khả năng chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản (Trích Quỹ tiền mặt chuyển vào Quỹ phúc lợi chỉ với 1 thao tác,...)
  • Cho phép thiết lập mức cảnh báo khi tài khoản sắp hết
  • Cho phép thiết lập chi vượt tồn quỹ
Ngoài ra, chúng tôi nhận tuỳ biến hệ thống theo yêu cầu của từng công ty khác nhau. Hãy liên hệ chúng tôi ngay hôm nay để thảo luận về nhu cầu thực tế của quý khách.