20 Jul
2015

Hướng dẫn cách tạo kết nối VPN

Cập nhật lúc 20-07-2015 12:31 PM

Trong trường hợp bạn đang làm việc từ xa ngoài văn phòng và cần truy cập vào tài nguyên ở công ty, bạn có thể thiết lập hệ thống VPN Server tại công ty và cho phép user tạo kết nối VPN từ xa.

Bạn theo hướng dẫn sau đây: