14 Feb
2014

Hướng dẫn cấu hình iPhone/iPad để gửi và nhận email - Non SSL

Cập nhật lúc 14-02-2014 10:06 AM

Bạn có thể cùng lúc dùng nhiều thiết bị khác nhau để truy cập vào mailbox của mình như: PC, Laptop, iPhone, iPad, BlackBerry,... Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách cấu hình trên iPhone/iPad để gửi và nhận email.

Từ màn hình chính của iPhone/iPad, bạn nhấp vào biểu tượng Settings để vào màn hình cài đặt.

 

Chọn mục "Mail, Contacts, Calendars".

 

 

Trong màn hình này, chọn mục "Add Account".

 

 

Trong màn hình tiếp theo chọn mục "Other".

 

 

Chọn mục |Add Mail Account".

 

 

Nhập vào thông tin của bạn: Họ tên hiển thị, địa chỉ email, mật khẩu của email. Sau đó nhấn nút "Next".

 

 

Chọn mục "POP" ở phía trên cùng của màn hình. Sau đó nhập vào thông tin trong mục Incoming và Outgoing Mail Server.

Lưu ý:

- Nhập giống nhau cho cả Incoming lẫn Outgoing Mail Server 

- Hostname: Nhập vào mail.ten-mien-cua-ban.com

- Username: Nhập vào nguyên địa chỉ email của bạn

- Password: Nhập vào mật khẩu email của bạn

 

 

Nhấn nút "Next" và chờ thiết bị verify thông tin tài khoản với Mail Server. Bạn có thể sẽ gặp một thông báo như bên dưới. Hãy nhấn "Continue" để tiếp tục.

 

 

Tiếp theo bạn có thể gặp một thông báo như bên dưới. Hãy nhấn nút "Yes".

 

 

Sau khi xác thực thông tin tài khoản với Mail Server thành công, iPhone sẽ chuyển bạn về trang liệt kê tài khoản email. Hãy nhấp chọn mục tài khoản vừa tạo.

 

Chọn mục "Advanced". 

 

 

Thiết lập mục "Use SSL" là "OFF". Sau đó nhấn nút Back ở phía trên.

 

 

Chọn mục "SMTP".

 

 

Chọn tài khoản mail vừa tạo.

 

 

Thiết lập mục "Use SSL" là "OFF". Sau đó nhấn nút Back ở phía trên.

 

 

Nhấn nút Back. Sau đó thoát khỏi màn hình Settings.

Giờ đây iPhone/iPad của bạn đã sẵn sàng gửi/nhận email. Bạn truy cập vào biểu tượng "Mail" trên màn hình iPhone/iPad để vào chương trình quản lý mail.