26 Sep
2015

Hướng dẫn export danh bạ khách hàng từ Roudcube Webmail

Cập nhật lúc 26-09-2015 09:03 AM

Để export danh bạ khách hàng từ Roudcube Webmail, bạn thực hiện như sau:

1. Đăng nhập vào Roudcube Webmail.

2. Từ màn hình chính, nhấn vào mục Address Book trên menu phía trên.

 

3. Chọn Group cần export ở menu bên trái, sau đó nhấn mục Export ở menu phía trên.

 

4. Chọn đường dẫn lưu trữ trên máy tính để export danh bạ.