26 Sep
2015

Hướng dẫn import danh bạ khách hàng vào Roudcube Webmail

Cập nhật lúc 26-09-2015 09:13 AM

1. Đăng nhập vào Roudcube Webmail.

2. Từ màn hình chính, nhấn vào mục Address Book trên menu phía trên.

 

3. Nhấn mục Import ở menu phía trên.

 

4. Chọn đường dẫn đến file .VCF lưu trữ trên máy tính để import danh bạ vào Roudcube.

 

5. Sau khi upload thành công, bạn sẽ thấy danh sách khách hàng trong danh bạ.

Trước khi import:

 

Sau khi import: