01 Nov
2017

Hướng dẫn tạo CAA record cho tên miền

Cập nhật lúc 01-11-2017 04:14 PM

Để tạo CAA record cho tên miền, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

1. Đăng nhập vào Derasoft DNS Management https://dns.derasoft.com. Nếu bạn không có tài khoản đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài khoản cho tên miền của bạn.

2. Truy cập vào tên miền cần thêm CAA record.

3. Thêm record cho hãng CA mà bạn đang đăng ký mua chứng thư số SSL.

4. Nhấn nút "Cập nhật" để thêm CAA record.

5. Lặp lại các bước 3, 4 để thêm vào CAA record cho tất cả các hãng chứng thư số khác. Danh sách các hãng CA bao gồm:

symantec.com

geotrust.com

thawte.com

digicert.com

comodoca.com 

6. Nhấn nút "Lưu các thay đổi" để cập nhật vào DNS server.