12 Jan
2017

Hướng dẫn tạo kết nối tunneling

Cập nhật lúc 12-01-2017 09:55 AM

Để tạo kết nối tunneling đến server và tạo một SOCKS proxy, bạn có thể dùng phần mềm Bitvise Tunnelier. Chi tiết các bước như sau:

1. Tải về phần mềm Bitvise Tunnelier

2. Cài đặt.

3. Chạy phần mềm Bitvise Tunnelier.

4. Mở tab Options và bỏ chọn các mục "Open terminal" và "Open SFTP".

 

5. Mở tab Services và chọn mục "Enabled" trong phần "SOCKS...". Nhập địa chỉ 127.0.0.1 trong phần Listen interface, port 1080.

 

 

6. Trở lại tab Login, nhập địa chỉ server, port, username.

 

7. Nhấn Login, nhập password của username được cung cấp.

8. Sau khi phần mềm Tunnelier kết nối thành công đến máy chủ, một SOCKS proxy đã sẵn sàng để bạn sử dụng.

 

Cấu hình SOCKS proxy

1. Mở trình duyệt, vào phần Internet Options.

 

2. Chọn Advanced để vào Advanced Settings.

 

 

3. Chọn Change Proxy Settings

 

 

4. Nhập vào thông tin SOCKS như hình.

 

 

 

 

 

5. Nhấn OK.

6. Mở trình duyệt web và truy cập trang web http://network-tools.com. Nếu hiện ra IP của server là bạn đã tạo kết nối tunneling thành công.