05 Mar
2012

Thông báo thay đổi chương trình webmail trên các server

Cập nhật lúc 05-03-2012 12:07 PM

Uebimiau là phần mềm webmail mã nguồn mở khá bổ biến trên các máy chủ chạy DirectAdmin. Hiện tại, dự án này hầu như đã ngừng hoạt động và xuất hiện rất nhiều lỗi nguy hiểm tiềm ẩn cho server. Do đó, chúng tôi sẽ ngưng sử dụng phần mềm này trên tất cả server của Derasoft và thay thế bằng Roundcube.

Tất cả các trình webmail khác như: Squirrelmail, Atmail,... vẫn sẽ tiếp tục hoạt động bình thường. Địa chỉ truy cập vào webmail mặc định vẫn sẽ là http://your-domain.com/webmail

Tất cả email của khách hàng sẽ không bị ảnh hưởng, tuy nhiên các contact đã lưu trong Eubimiau sẽ bị mất khi chuyển đổi sang hệ thống Roundcube. Chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách hàng vì bất tiện này. 

Trân trọng